× آخرین بروز رسانی ( یکشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۷:۳۲:۰۱ ) : کاهش 1 درصدی قیمت دلار آمریکا

آخرین قیمت ها

منبع بروزرسانی قیمت تغییر
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۲:۰۱ 35,813 ریال %-1
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۱۲:۰۱ 36,750 ریال %1
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۶:۵۱:۵۹ 35,814 ریال %1
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۵:۵۱:۵۷ 35,769 ریال %-1
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۴:۵۱:۵۴ 35,889 ریال %-1
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۳:۵۱:۵۰ 35,903 ریال %1
منبع بروزرسانی قیمت تغییر
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۱:۵۹ 38,700 ریال %-1
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۱۱:۵۹ 38,676 ریال %1
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۶:۵۱:۵۹ 38,669 ریال %-1
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۵:۵۱:۵۷ 38,676 ریال %1
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۵:۵۱:۵۶ 38,730 ریال %-1
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۵:۳۱:۵۲ 38,800 ریال %1
منبع بروزرسانی قیمت تغییر
بامیلو یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۱:۳۳ 20,790,000 ریال %0
بامیلو شنبه ۰۷ آذر ماه ساعت ۰۹:۱۳:۵۹ 20,790,000 ریال %-27
بامیلو چهارشنبه ۰۴ آذر ماه ساعت ۱۶:۳۷:۲۳ 28,790,000 ریال %168
بامیلو سه شنبه ۰۳ آذر ماه ساعت ۰۸:۱۸:۰۵ 10,750,000 ریال %-50
بامیلو سه شنبه ۰۳ آذر ماه ساعت ۰۸:۱۶:۲۵ 21,590,000 ریال %101
بامیلو یکشنبه ۰۱ آذر ماه ساعت ۲۳:۵۸:۵۵ 10,750,000 ریال %-50
منبع بروزرسانی قیمت تغییر
بامیلو شنبه ۰۷ آذر ماه ساعت ۰۹:۱۲:۱۸ 15,850,000 ریال %0
بامیلو جمعه ۰۶ آذر ماه ساعت ۰۰:۵۳:۰۶ 15,850,000 ریال %0
بامیلو چهارشنبه ۰۴ آذر ماه ساعت ۱۶:۳۳:۵۷ 15,850,000 ریال %-3
بامیلو سه شنبه ۰۳ آذر ماه ساعت ۰۸:۱۶:۲۴ 16,490,000 ریال %0
بامیلو یکشنبه ۰۱ آذر ماه ساعت ۲۳:۵۷:۱۳ 16,490,000 ریال %0
بامیلو شنبه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۵:۳۸:۰۲ 16,490,000 ریال %0
منبع بروزرسانی قیمت تغییر
بامیلو یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۶:۴۳:۱۲ 4,350,000 ریال %0
بامیلو شنبه ۰۷ آذر ماه ساعت ۰۸:۲۵:۳۷ 4,350,000 ریال %0
بامیلو جمعه ۰۶ آذر ماه ساعت ۰۰:۵۱:۲۹ 4,350,000 ریال %0
بامیلو چهارشنبه ۰۴ آذر ماه ساعت ۱۶:۳۳:۵۹ 4,350,000 ریال %0
بامیلو سه شنبه ۰۳ آذر ماه ساعت ۰۸:۱۴:۴۵ 4,350,000 ریال %0
بامیلو یکشنبه ۰۱ آذر ماه ساعت ۲۳:۵۵:۳۵ 4,350,000 ریال %0
منبع بروزرسانی قیمت تغییر
بامیلو جمعه ۰۶ آذر ماه ساعت ۰۰:۵۱:۲۹ 25,350,000 ریال %-5
بامیلو شنبه ۰۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۵۰:۴۱ 26,690,000 ریال %0
بامیلو جمعه ۰۳ مهر ماه ساعت ۲۲:۳۹:۵۳ 26,690,000 ریال %0
بامیلو پنجشنبه ۰۲ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۲:۵۰ 26,690,000 ریال %0
بامیلو چهارشنبه ۰۱ مهر ماه ساعت ۲۳:۲۸:۲۶ 26,690,000 ریال %1
بامیلو چهارشنبه ۰۱ مهر ماه ساعت ۰۷:۱۷:۳۱ 26,600,000 ریال %0

نمودار آخرین تغییرات

آخرین قیمت محصولات

شماره محصول بروزرسانی آخرین منبع آخرین قیمت حداقل حداکثر تغییرات میزان تغییرات نمودار

آخرین قیمت و نمودار دلار آمریکا

منبع بروزرسانی قیمت درصد تغییر میزان تغییر
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۲:۰۱ 35,813 ریال %-1 1- ریال
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۱۲:۰۱ 36,750 ریال %1 50 ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۶:۵۱:۵۹ 35,814 ریال %1 45 ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۵:۵۱:۵۷ 35,769 ریال %-1 120- ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۴:۵۱:۵۴ 35,889 ریال %-1 14- ریال

آخرین قیمت و نمودار یورو

منبع بروزرسانی قیمت درصد تغییر میزان تغییر
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۱:۵۹ 38,700 ریال %-1 30- ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۱۱:۵۹ 38,676 ریال %1 7 ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۶:۵۱:۵۹ 38,669 ریال %-1 7- ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۵:۵۱:۵۷ 38,676 ریال %1 2 ریال
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۵:۵۱:۵۶ 38,730 ریال %-1 70- ریال

آخرین قیمت و نمودار درهم امارات

منبع بروزرسانی قیمت درصد تغییر میزان تغییر
صرافی المپیک یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۲۵:۱۴ 10,000 ریال %-1 20- ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۵:۱۶ 9,804 ریال %-1 29- ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۴:۴۵:۱۴ 9,833 ریال %-1 7- ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۳:۴۵:۱۱ 9,840 ریال %-1 32- ریال
سامانه سنا یکشنبه ۰۸ آذر ماه ساعت ۱۲:۴۵:۱۱ 9,872 ریال %1 29 ریال

آخرین قیمت و نمودار Apple iPhone 6s 16GB Space Grey

منبع بروزرسانی قیمت درصد تغییر میزان تغییر
بامیلو شنبه ۰۷ آذر ماه ساعت ۰۶:۱۳:۵۳ 24,880,000 ریال %0 0 ریال
بامیلو پنجشنبه ۰۵ آذر ماه ساعت ۲۱:۵۴:۴۲ 24,880,000 ریال %3 560,000 ریال
بامیلو چهارشنبه ۰۴ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۵:۳۵ 24,320,000 ریال %0 0 ریال
بامیلو سه شنبه ۰۳ آذر ماه ساعت ۰۵:۱۷:۵۹ 24,320,000 ریال %127 13,570,000 ریال
بامیلو یکشنبه ۰۱ آذر ماه ساعت ۲۰:۵۸:۵۰ 10,750,000 ریال %0 0 ریال